Varmt Möte på en ölandssten

Jodå, så var vårt första möte med det som skulle bli Bernstorp Invest. Inledningsvis har vi arbetat med den visuella identiteten, tagit fram en logotyp tillsammans med en grafisk profil och förpackat detta i en manual samt tagit fram ett skyltkoncept. Vi har även tagit fram ett digitalt upplägg där Bernstorp Invest tillsammans med del- eller helägda bolag finns med. Fokuserad synergi kan man väl kalla det. Just nu håller vi på att färdigställa Bernstorp Invests egna webbplats, både tekniskt och med innehåll. Storytelling och storybuilding in progress. Vi är väldigt tacksamma för detta spännande samarbete!

Som Bernstorp Invest själva uttrycker det: Vi arbetar dedikerat med långsiktiga investeringar och skapar möjligheter och utveckling för både nya och etablerade bolag. Med en aktiv ägarstyrning i hel- eller delägarskap genererar vi värden för alla inblandade intressenter. Från idé till succé!