Hållbar Sjömat genom vårdfiske – Förstudie

Blå Visions Thomas Bergh har tillsammans med Klara Vatten tagit fram en förstudie kring hur resurserna (fångsten) vid vårdfiske kan omvandlas till hållbart livsmedel.

Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade möjligheter för rekreation och friluftsliv. För att komma tillrätta med problemen utförs vårdfiske (även kallat reduktionsfiske) i flertalet sjöar där stora mängder mört och braxen tas upp med syfte att få en bättre vattenmiljö med klarare vatten och förbättrad ekologisk status. Förstudien har varit under produktion från 2022 till mars 2023 då den överlämnades till Jordbruksverket.

Syftet med förstudien är dels att ta fram underlag på hur fisken som landas i vårdfisket kan användas och marknadsföras som livsmedel på ett lokalt och långsiktigt vis. Och dels hur en cirkulär hållbarhet kan byggas, där logistikkedjan är uttalad och där ett underlag för en beredningsanläggning finns.

Förstudien har tagits fram som ett Leaderprojekt finansierat av Leader Sydöstra Skåne och Havs- och Fiskeriprogrammet 2014-2020
som delfinansieras av Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Läs förstudien här: Förstudie_Hållbar_Sjömat_Genom_Vårdfiske