BYGG GODA RELATIONER

Varför ska vi ha en kundtidning? Jo för att den är en mästare på att bygga relationer.

Så här sammanfattas det i en studie (APA Advantage Study):

• Kundtidningar ökar varumärkeslojaliteten med ÖVER 30 PROCENT
• Nästan 50 PROCENT agerar på ett önskvärt sätt efter att ha läst en kundtidning
• Kundtidningar ökar försäljningen med i GENOMSNITT 8 PROCENT
• EN AV FYRA läser varje nummer mer än TRE GÅNGER
• TVÅ TREDJEDELAR sparar tidningen i en vecka eller mer

Blå Vision har producerat en hel del kundtidningar genom åren, bland annat för Kronfågel och Center Syd Shoppingcenter. Exemplet i bilden är en kundtidning för Movement Group. Är ni intresserade av vad en kundtidning kan generera för er? Slå oss en signal så berättar vi mer!